O FIRMIE

 

Przeniesienie, relokacja maszyn, transport, rozładunek i załadunek maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych

 

Nasza firma wykonuje usługi związane z relokacją maszyn i linii produkcyjnych zarówno w obrębie jednego zakładu, jak i pomiędzy zakładami. Posiadamy doświadczenie i wiedzę specjalistyczną, która pozwala nam przeprowadzać prace w sposób bezpieczny dla samych urządzeń, pracowników, jak i całej infrastruktury zakładowej.

 

 

Profesjonalizm i bezpieczeństwo


Nasze działania rozpoczynamy od poznania oczekiwań naszych Klientów. Przeprowadzamy wstępne rozpoznanie dotyczące charakterystyki maszyn, urządzeń lub linii produkcyjnych, a także otoczenia. Następnie wykonujemy szczegółowy plan wszystkich etapów relokacji. Uwzględniamy w nim dokładny harmonogram prac, jakie będą przeprowadzane przez nasz zespół, po czym przekazujemy go do wglądu Klientowi, aby miał możliwość weryfikacji i nadzoru naszych działań.

 

 

Indywidualne podejście


Zdajemy sobie sprawę z faktu, że każda relokacja ma inny charakter. Z tego powodu podchodzimy do zleceń w sposób indywidualny zapewniając najwyższą skuteczność i sprawność całego procesu. Dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym oraz wiedzą specjalistów w dziedzinach elektryki, hydrauliki i pneumatyki. Dzięki temu możemy oferować tak szeroki zakres usług w zakresie relokacji maszyn: demontaż maszyn, przeniesienie maszyn, transport, załadunek i rozładunek maszyn, montaż przemysłowy. załadunki kontenerów morskich. W naszej ofercie znajdują się również usługi, które wymagają wykorzystania dodatkowych rozwiązań technicznych w postaci sprzętu ciężkiego m.in. dźwigów samojezdnych, specjalistycznych suwnic, czy wózków widłowych - np. załadunki kontenerów morskich.

Demontaż maszyn


Po opracowaniu szczegółowego planu przystępujemy do prac, których celem jest demontaż pojedynczych lub zespołów maszyn. Wszystkie czynności przeprowadzane są w oparciu o rygorystyczne zasady bezpieczeństwa. Zespół zajmujący się demontażem maszyn, a nawet całych linii produkcyjnych, tworzą specjaliści w dziedzinach elektryki, pneumatyki i hydrauliki. Już na etapie demontażu przygotowujemy maszyny do kolejnego kroku, jakim jest transport i ich montaż w miejscu docelowym.

 

 

Transport maszyn


Do zakresu naszych usług leży również kompleksowa organizacja transportu maszyn drogą lądową, morską lub lotniczą. Zajmujemy się nie tylko samym wykonawstwem, lecz również wszelką dokumentacją związaną z transportem maszyn lub linii produkcyjnych. Wykorzystujemy technologie, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wykonujemy m.in. skrzynie transportowe bądź palety pod kątem transportu morskiego z drewna fitosanitarnego z certyfikatem ISPM-15. Nasza firma oferuje niezwykle konkurencyjne stawki w zakresie załadunku i rozładunku kontenerów morskich oraz transportu ponadgabarytowego.

 

 

Montaż przemysłowy


Nasza firma posiada ogromne doświadczenie w montażu przemysłowym maszyn wykorzystując wiedzę, doświadczenie tworzących zespół specjalistów oraz najnowszej technologii. W zakresie naszych usług znajdują się pozycjonowanie, kotwienie oraz poziomowanie maszyn, jak również podłączenie mediów oraz asysta przy uruchamianiu maszyn. Wykonujemy także pomiary geometryczne maszyn oraz urządzeń.

Oferta

 

Spółka MECHATECH specjalizuje się w relokacji, przemieszczeniach maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych na terenie całej Polski i Europy. Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia cały proces jest zaplanowany od początku do końca. Stworzenie pełnego harmonogramu prac, jak również stały nadzór naszego kierownika robót nad powierzonymi pracami podczas realizacji projektów zapewnia naszym Klientom możliwość monitorowania prac, czuwania nad ich postępem, jak również komfort i poczucie bezpieczeństwa za dane zlecenie.

 

Oferujemy między innymi:

 1. Wizja lokalna, po której przedstawiamy ofertę wraz z opisem.
 2. Kompleksowa obsługa logistyczna – stały kontakt z klientem.
 3. Relokację (przemieszczenie) maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych wewnątrzzakładowo, międzyzakładowo.
 4. Demontaż maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych w zakresie mechanicznym, elektrycznym i pneumatyki.
 5. Montaż przemysłowy maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych w zakresie mechanicznym, elektrycznym i pneumatyki.
 6. Pozycjonowanie, kotwienie oraz poziomowanie maszyn, jak również podłączenie mediów oraz uruchamianie maszyn.
 7. Rozładunek maszyn ze środka transportu oraz załadunek maszyn i urządzeń na środki transportu.
 8. Drogowy normatywny oraz nienormatywny transport maszyn na terenie Polski i Europy wraz z pełnym przygotowaniem ładunku do transportu, tj. min.: pakowanie, mocowanie, zabezpieczenie, przeniesienie maszyn.
 9. Organizowanie transportu morskiego oraz lotniczego - załadunek kontenerów morskich i ch rozładunek.
 10. Wykonanie skrzyń transportowych bądź palet pod kontem transportu morskiego z drewna fitosanitarnego z certyfikatem ISPM-15.
 11. Rozładunki kontenerów morskich.

 

Nasza oferta obejmuje relokację (przeniesienie) maszyn i urządzeń do 70 ton niepodzielnego ładunku wraz z ich transportem do miejsca docelowego przy użyciu żurawi samojezdnych o odpowiednim udźwigu, wózków widłowych oraz zestawów rolek transportowych o odpowiedniej nośności.

Realizacje

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez MECHATECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie w celu realizacji zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania oraz przedstawienia oferty.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MECHATECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@mechatech-pl.

3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych ze zgłoszeniem/zamówieniem.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

6. Pana/Pani dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres 10 lat od końca roku, w którym wygasła, w tym 10 lat, to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

7. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dni od złożenia oferty lub udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, Pani/Pana dane osobowe związane z dokonanym zgłoszeniem zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego, jeżeli zgoda na stosowanie marketingu bezpośredniego została przez Panią/Pana udzielona.

8. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub zostanie ustalone, że się zdezaktualizowały.