O firmie

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez MECHATECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie w celu realizacji zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania oraz przedstawienia oferty.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MECHATECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@mechatech-pl.

3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych ze zgłoszeniem/zamówieniem.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

6. Pana/Pani dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres 10 lat od końca roku, w którym wygasła, w tym 10 lat, to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

7. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dni od złożenia oferty lub udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, Pani/Pana dane osobowe związane z dokonanym zgłoszeniem zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego, jeżeli zgoda na stosowanie marketingu bezpośredniego została przez Panią/Pana udzielona.

8. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub zostanie ustalone, że się zdezaktualizowały.